IV Wydział Pracy

Prezes Sądu Rejonowego w Głogowie informuje, że Minister Sprawiedliwości Zarządzeniem z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych  (Dz.Urz.MS.2019.114) zniósł z dniem 1 kwietnia 2019 r. IV Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Głogowie i przekazał rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Głogowie do Sądu Rejonowego w Lubinie.

Od 1 kwietnia 2019 r. sprawy z zakresu prawa pracy należy kierować do Sądu Rejonowego w Lubinie. Wszystkie sprawy niezakończone do 31 marca 2019 r. zostały przekazane do rozpoznania do Sądu Rejonowego w Lubinie.

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
b/d