Sędziowie i Referendarze sądowi

Lista sędziów orzekających i referendarzy sądowych w Sądzie Rejonowym w Głogowie

I Wydział Cywilny:
Sędziowie:
1. Michał Gabrysz
2. Mirosław Konecki
3. Agnieszka Jakubiszyn-Turkiewicz
4. Marek Klonowski
5. Andrzej Szczepanowski
6. Sylwia Szyszka
7. Maja Pluskota
8. Joanna Urbanowicz
9. Dorota Onufrowicz-Miara
10. Krzysztof Długi
Referendarze sądowi:
1. Anna Ludwiczak
2. Paweł Wojciechowski

II Wydział Karny:
Sędziowie:
1. Małgorzata Kujawińska
2. Daniel Ludwiczak
3. Rafał Miara
4. Andrzej Molisak
5. Katarzyna Szynal
Referendarze sądowi:
1. Piotr Konecki

 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
1. Barbara Matuszewska
2. Katarzyna Dąbrówny
3. Małgorzata Witkowska-Szabłykin
4. Marcin Miterka
5. Edyta Świętalska
 
IV Wydział Pracy:
1. Jadwiga Kawalec-Walorska
 
V Wydział Ksiąg Wieczystych:
Sędziowie:
1. Joanna Urbanowicz
Referendarze sądowi:
1.Piotr Konecki
2. Marcin Macioł
3. Piotr Pawłowski
 
Przydział sędziów do wydziałów Sądu Rejonowego w Głogowie oraz przydział spraw i indywidualny szczegółowy podział określają formularze podziału czynności, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.)