Rok 2018

Sprawozdanie finansowe Sądu Rejonowego w Głogowie za rok 2018

Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2018

Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2018

Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2018

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2018

Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2018

Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2018

Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2018

Sprawozdanie z dzialalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2018

Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2018

Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2018

 

Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2018r

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2018r

Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2018r

Sprawozdanie w sprawach ksiąg wieczystych za I półrocze 2018r

Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2018r

Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w I instancji wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2018r

Sprawozdanie z działaności służby sądowej za I półrocze 2018r

Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2018r

Rejestr zmian dla: Rok 2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-30
Publikacja w dniu:
2019-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-30
Publikacja w dniu:
2019-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-30
Publikacja w dniu:
2019-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-30
Publikacja w dniu:
2019-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-18
Publikacja w dniu:
2019-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-18
Publikacja w dniu:
2019-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-07
Publikacja w dniu:
2019-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-07
Publikacja w dniu:
2019-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d