Prezes

Prezes - SSR Andrzej Molisak
Przyjmuje interesantów:
w środy w godzinach 1000 - 1200 (pok. 119 - I pietro)

Wiceprezes - SSR Andrzej Szczepanowski
Przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godzinach 1000 - 1200 (pok. 206 - II piętro)
 
Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa
ul. St. Kutrzeby 2
67- 200 Głogów
pok. 119, I  piętro

76 754-52-42

 
 
Zakres czynności Prezesa Sądu Rejonowego:
Wykonuje wszystkie czynności określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 j.t. ), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku  - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316).
Kieruje powierzonym mu Sądem, pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością Sądu a w szczególności:
- reprezentuje Sąd na zewnątrz, współpracuje z władzami i organizacjami politycznymi i zawodowymi,
- występuje z wnioskami w sprawach kadrowych,
- czuwa nad szkoleniem sędziów, aplikantów sądowych, referendarzy sądowych i pracowników administracyjnych,
- organizuje okresowe narady sędziowskie, sędziowsko-ławnicze i kuratorów społecznych ustalając zarazem ich tematykę w porozumieniu z radą ławniczą i kierownikami zespołów kuratorskich wyznacza referentów,
- zwołuje okresowe narady sędziów i pracowników administracyjnych,
- kontroluje biurowość, czuwa nad terminową sprawozdawczością, wykonaniem budżetu, sprawuje ogólny nadzór nad ściągalnością należności sądowych oraz należytym zaopatrzeniem materiałowym,
- sprawuje zarząd i nadzór nad ochroną mienia Sądu,
- załatwia sprawy prezydialne oraz skargi i zażalenia, przedłuża terminy do sporządzania uzasadnień,
- spełnia inne czynności administracyjne i nadzorcze nie wymienione powyżej a przewidziane w Regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych
 
Zakres czynności Wiceprezesa Sądu Rejonowego:
Wykonuje wszystkie czynności określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 j.t. ), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku  - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316).
Kieruje powierzonym mu Sądem, pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością Sądu a w szczególności:
- reprezentuje Sąd na zewnątrz, współpracuje z władzami i organizacjami politycznymi i zawodowymi,
- występuje z wnioskami w sprawach kadrowych,
- czuwa nad szkoleniem sędziów, aplikantów sądowych, referendarzy sądowych i pracowników administracyjnych,
- organizuje okresowe narady sędziowskie, sędziowsko-ławnicze i kuratorów społecznych ustalając zarazem ich tematykę w porozumieniu z radą ławniczą i kierownikami zespołów kuratorskich wyznacza referentów,
- zwołuje okresowe narady sędziów i pracowników administracyjnych,
- kontroluje biurowość, czuwa nad terminową sprawozdawczością, wykonaniem budżetu, sprawuje ogólny nadzór nad ściągalnością należności sądowych oraz należytym zaopatrzeniem materiałowym,
- sprawuje zarząd i nadzór nad ochroną mienia Sądu,
- załatwia sprawy prezydialne oraz skargi i zażalenia, przedłuża terminy do sporządzania uzasadnień,
- spełnia inne czynności administracyjne i nadzorcze nie wymienione powyżej a przewidziane w Regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych

Rejestr zmian dla: Prezes

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-14
Publikacja w dniu:
2019-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-02
Publikacja w dniu:
2018-05-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-02
Publikacja w dniu:
2018-05-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-02
Publikacja w dniu:
2018-05-02
Opis zmiany:
b/d