Portal informacyjny

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Głogowie (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Głogowie.


Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Weryfikacja danych odbywa się w Punkcie obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Głogowie poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Punktu Obsługi Interesanta potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Głogowie szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Głogowie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Głogowie wraz z Regulaminem i oświadczeniem.