Okręgowa Rada Adwokacka

Okręgowa Rada Adwokacka
ul. Sądowa 4
50-046 Wrocław

tel.  (071) 347-13-01
faks (071) 343-67-28

email: rada@ora.wroc.pl