Oddział Finansowy

Główny Księgowy - Jolanta Mruk

Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2
67- 200 Głogów
pok. 1a parter
tel./fax.: 76 754-52-20

Do zakresu działania księgowości w sądzie rejonowym należy:
  • wykonanie budżetu sądu rejonowego;
  • prowadzenie rachunkowości sądu rejonowego;
  • kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy