Mediatorzy sądowi

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

 


Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych
Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych 
dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
Koordynatorem ds. mediacji w sądach okręgu legnickiego jest
Sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy Jacek Martka,