Lista sędziów, asesorów i referendarzy

Lista sędziów orzekających, asesorów i referendarzy sądowych w Sądzie Rejonowym w Głogowie

I Wydział Cywilny:
Sędziowie:
1. Michał Gabrysz
2. Mirosław Konecki
3. Marek Klonowski
4. Andrzej Szczepanowski
5. Sylwia Szyszka
6. Maja Pluskota
7. Joanna Urbanowicz
8. Dorota Onufrowicz-Miara
9. Krzysztof Długi
Referendarze sądowi:
1. Anna Ludwiczak
2. Paweł Wojciechowski
3. Halina Rejer-Wilk

II Wydział Karny:
Sędziowie:
1. Małgorzata Kujawińska
2. Daniel Ludwiczak
3. Rafał Miara
4. Andrzej Molisak
5. Katarzyna Szynal
6. Anna Krakowczyk
Asesorzy sądowi:
1. Weronika Tyndel-Słowiak
Referendarze sądowi:
1. Halina Rejer-Wilk
 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
1. Katarzyna Dąbrówny
2. Marcin Miterka
3. Edyta Świętalska
4. Jadwiga Kawalec-Walorska
5. Iwona Szmydka
 
Zniesiony z dn. 1 kwietnia 2019 - IV Wydział Pracy:
1. Jadwiga Kawalec-Walorska
 
V Wydział Ksiąg Wieczystych:
Sędziowie:
Referendarze sądowi:
1.Piotr Konecki
2. Marcin Macioł
3. Piotr Pawłowski
 
Przydział sędziów do wydziałów Sądu Rejonowego w Głogowie oraz przydział spraw i indywidualny szczegółowy podział określają formularze podziału czynności, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.)