KRS

Krajowy Rejestr Sądowy  składa się z trzech osobnych rejestrów, w których prowadzi się spis:

 • przedsiębiorców;

 • stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • dłużników niewypłacalnych.

  Działa on od 1 stycznia 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zmianami). Zastąpił istniejący poprzednio rejestr handlowy.
  W odróżnieniu od poprzedniego rejestru handlowego, którego poziom dostępności był ograniczony ze względów technicznych, Krajowy Rejestr Sądowy daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju.
   
  Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło także elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego jak również wyszukiwarkę podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Więcej informacji o Krajowym Rejestrze Sądowym na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.