Krajowa Izba Radców Prawnych

Krajowa Izba Radców Prawnych
Aleje Ujazdowskie 18 lok.4
00-478 Warszawa

tel./faks: 0 22 622 05 88, 622 84 28;33

www: www.kirp.pl
e-mail: kirp@kirp.pl