Kontrola zarządcza

Zgodnie z dyspozycją art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) publikujemy Sprawozdania z  wykonania  planu  działalności oraz Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego w Głogowie.