IV Wydział Pracy

Przewodniczący – SSR Jadwiga Kawalec Walorska - zakres czynności
Przyjmuje interesantów:
w poniedziałek w godzinach 1000 - 1200

Kierownik Sekretariatu – Sylwia Młynarczyk

Sekretariat  Wydziału
Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2
67-200 Głogów
pok. 208,  II piętro
tel.: 76 754-52-19
fax.: 76 754-52-50

 

IV Wydział Pracy rozpoznaje wszystkie sprawy z zakrsu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.

Sędziowie orzekający w IV Wydziale Pracy:
Jadwiga Kawalec-Walorska - zakres czynności

Przydział sędziów do wydziałów Sądu Rejonowego w Głogowie oraz przydział spraw i indywidualny szczegółowy podział określają formularze podziału czynności, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.)

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy