Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że obiekt Sądu Rejonowego w Głogowie jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Za wejściem głównym do budynku Sądu, zamontowany jest podnośnik pionowy a w dalszej części dwie platformy przyschodowe ułatwiające przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej w obrębie parteru. Niezbędnej pomocy przy korzystaniu z urządzeń udzielają pracownicy Ochrony Sądu. Przyjęte rozwiązania zapewniają dostęp do Biura Obsługi Interesantów, kasy, biura podawczego, Wydziału Ksiąg Wieczystych, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, windykacji należności sądowych oraz sali rozpraw. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W związku z istniejącymi utrudnieniami, w sytuacji otrzymania wezwania do Sądu, osoby niepełnosprawne mogą skontaktować się z Sekretariatem właściwego Wydziału (dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Struktura organizacyjna”) informując, że osobą wezwaną jest osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw mieszczącą się na parterze budynku Sądu.

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-28
Publikacja w dniu:
2020-01-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-28
Publikacja w dniu:
2020-01-28
Opis zmiany:
b/d