Majątek sądu

Na majątek Sądu Rejonowego w Głogowie składa się będąca własnością Skarbu Państwa nieruchomość zabudowana, przekazana w trwały zarząd i położona w Głogowie przy ulicy St. Kutrzeby 2