Biuro Obsługi Interesantów

Sąd Rejonowy w Głogowie

Biuro Obsługi Interesantów

od poniedziałku do piątku 8:00 - 15:00

ul. St. Kutrzeby 2
67-200 Głogów
parter

tel. 76 754 52 40 - BOI

Zadania Biura Obsługi Interesanta:
1. Udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych.
2. Informowanie o funkcjonujących wydziałach Sądu Rejonowego w Głogowie oraz o zakresie działania (właściwości miejscowa i rzeczowa).
3. Informowanie o lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów oraz o innych pomieszczeniach  w Sądzie.
4. Wskazywanie siedzib innych sądów, a także podawanie numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich  pracy.
5. Udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych, kancelariach adwokackich, radców prawnych, notarialnych, komorniczych, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka.
6. Informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które trzeba złożyć w sprawie.
7. Dystrybucja formularzy urzędowych z wyłączeniem formularzy z Wydziału Ksiąg Wieczystych.
8. Informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia i procedurze z tym związanej.