V Wydział Ksiąg Wieczystych

Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów:
Poniedziałek 1000 - 1800
Wtorek-Piątek 800 - 1500
 
Przewodniczący – Starszy Referendarz Sądowy  Marcin Macioł - zakres czynności
Przyjmuje interesantów:
we wtorek w godzinach 800 - 1000

Kierownik Sekretariatu – Agata Bagińska

Sekretariat  Wydziału
Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2
67-200 Głogów
pok.14, parter
tel/fax.: 76 754-52-23

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Głogowie

Sędziowie orzekający w V Wydziale Ksiąg Wieczystych:

Referendarze sądowi: Piotr Konecki - zakres czynności, Marcin Macioł - zakres czynności, Piotr Pawłowski - zakres czynności

Przydział sędziów do wydziałów Sądu Rejonowego w Głogowie oraz przydział spraw i indywidualny szczegółowy podział określają formularze podziału czynności, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.)

Rejestr zmian dla: V Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
b/d