II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorzy zawodowi przyjmują interesantów w dniach niżej wymienionych

 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich
siedziba:
Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2, pok. 11
67-200 Głogów
Fax.: 76 754-52-90


godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek : 7.30 – 18.00
wtorek - piątek : 7.30 – 15.30

 

Kierownik Zespołu
Lucyna Tatarata  - poniedziałek, wtorek, czwartek

pok. 118

76 754-52-03

 

Chodorowska Marta - poniedziałek, czwartek

pok. 117

76 754-52-82


Mroczek-Kołodziej Aleksandra  - środa, piątek

pok. 117

76 754-52-82


Mruk Sabina  - środa, piątek

pok. 118

76 754-52-03


Rudy Renata - wtorek, czwartek

pok. 118

76 754-52-03


Szczecińska-Niedzyńska Bogumiła - poniedziałek, środa

pok. 118

76 754-52-01


Szymczak Henryk  - poniedziałek, czwartek

pok. 117

76 754-52-82


Birk Adam  - wtorek, piątek

pok. 117

76 754-52-82

 

Serdeń Agnieszka - wtorek, czwartek

pok. 118

76 754-52-03