II Wydział Karny

Przewodniczący – SSR Katarzyna Szynal
Przyjmuje interesantów:
w środę w godzinach 1030 - 1230
Kierownik Sekretariatu  Elżbieta Wallner
Sekretariat  Wydziału
Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2
67-200 Głogów
pok. 106,  I piętro
tel.: 76 754-52-37
fax.: 76 754-52-36
 
II Wydział Karny orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach karnych z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właśiwości innego sądu.
Sędziowie orzekający w II Wydziale Karnym:
Kujawińska Małgorzata - zakres czynności
Ludwiczak Daniel - zakres czynności
Miara Rafał - zakres czynności
Molisak Andrzej - zakres czynności
Szynal Katarzyna - zakres czynności
Asesorzy sądowi:
Weronika Tyndel - zakres czynności
Referendarze sądowi:
Piotr Konecki - zakres czynności Marcin Macioł - zakres czynności
Przydział sędziów do wydziałów Sądu Rejonowego w Głogowie oraz przydział  spraw i indywidualny szczegółowy podział określają formularze podziału czynności, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.)

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny