I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującej Orzeczenia w Sprawach Karnych

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorzy zawodowi przyjmują interesantów w dniach niżej wymienionych

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Wykonującej Orzeczenia w Sprawach Karnych

siedziba:
Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2, pok. 08, 012
67-200 Głogów
Fax.: 76 754-52-99
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek : 7.30 – 18.00
wtorek - piątek : 7.30 – 15.30
Kierownik Zespołu
Honorata Zielińska  - wtorek, czwartek, piątek
pok. 08

76 754-52-17

Jakubiak-Muszyńska Marta - wtorek , czwartek
pok. 08

76 754-52-17

Mazgaj Marek - poniedziałek, środa
pok. 08

76 754-52-17

Śliwińska Emilia - poniedziałek, środa
pok. 012

76 754-52-61

Zawadzka Aneta - wtorek, piątek
pok. 08

76 754-52-17
 

Beata Idziaszek-Opłotny  - wtorek, czwartek
pok. 012

76 754-52-61