Godziny urzędowania

Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2, 67-200 Głogow
Godziny urzędowania:
- w poniedziałek 7:30 do 18:00,
- od wtorku do piątku 7:30 do 15:30
 
Kasa Sądu Rejonowego w Głogowie
ul.St. Kutrzeby 2, 67-200 Głogów
pok. 1 parter
tel. 76 754-52--02

Godziny urzędowania:
- codziennie od  9:00  do 14:00,
- w ostatni dzień miesiąca  od 9:00 do 13:00
 
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Głogowie
ul.St. Kutrzeby 2, 67-200 Głogów
pok. 2 parter
tel. 76 754-52-11 
Godziny urzędowania:
- codziennie od 7:30 do 15:30
 
Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2, 67-200 Głogów
parter
tel. 76 754-52-40
Godziny przyjęć interesantów:
-codziennie od 8:00 - 15:00
 
I Wydział Cywilny
Godziny przyjęć interesantów:
- w poniedziałek 10:00 - 18:00
- od wtorku do piątku 8:00 - 15:00
 
II Wydział Karny
Godziny przyjęć interesantów:
- w poniedziałek 10:00 - 18:00
- od wtorku do piątku 8:00 - 15:00
 
III Wydział Rodzinny
Godziny przyjęć interesantów:
- w poniedziałek 10:00 - 18:00
- od wtorku do piątku 8:00 - 15:00
 
V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul.St. Kutrzeby 2, 67-200 Głogów
pok. 14 parter
tel. 76 754-52-23
Godziny przyjęć interesantów:
- w poniedziałek 10:00 - 18:00
- od wtorku do piątku 8:00 - 15:00