Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.
Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie online".
 
 
UWAGA : Tylko osoby posiadające bezpłatne konto użytkownika na platformie ePUAP uprawnione są do złożenie elektronicznego pisma do Sądu Rejonowego w Głogowie.

Pełny adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Sądu Rejonowego w Głogwie to:

/032ipe9gl7/SkrytkaESP


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:
  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes.
    Kwestie dotyczące podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  2. Akceptowalne formaty załączników do dokumentów: DOC, RTF, PDF, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG.
  3. Wielkość wszystkich załączonych dokumentów do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:
Pod wskazanymi wyżej adresami stron www zamieszczone są szczegółowe instrukcje
i podręczniki jak uzyskać certyfikat kwalifikowany w danym centrum certyfikacji.